KẾT QUẢ CHỌN TÁC PHẨM TRIỂN LÃM

V/v Thay đổi giám khảo

1. Bà Bùi Thị Thanh Thúy - Giám Đốc TTXTDL - Trưởng ban Giám khảo
2. NSNA Phạm Văn Tý - P.Chủ tịch Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam - Phó ban
3. NSNA Hồ Sỹ Minh - Tổng Biên tập Tạp chí Nhiếp Ảnh và Đời Sống - Thành viên
4. NSNA Trương Vững - Thành viên
5. Ông Bùi Xuân Hoàng - PTP Xúc tiến quảng bá - Thành viên

BAN GIÁM KHẢO

1. Ông Đặng Đông Hà - P.Giám Đốc Sở Du lịch - Trưởng ban Giám khảo
2. NSNA Vũ Quốc Khánh - Chủ tịch Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam - Phó ban
3. NSNA Hồ Sỹ Minh - Tổng Biên tập Tạp chí Nhiếp Ảnh và Đời Sống - Thành viên
4. NSNA Trương Vững - Thành viên
5. Ông Bùi Xuân Hoàng - PTP Xúc tiến quảng bá - Thành viên

Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

Hỗ trợ gửi ảnh: Mai Vinh : 0263.3700292
Giải đáp thông tin Bùi Xuân Hoàng : 0905 704 113

THỂ LỆ

Thể lệ

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 176 tác giả, 64 tỉnh/thành và 1107 tác phẩm

V/v Thay đổi giám khảo

1. Bà Bùi Thị Thanh Thúy - Giám Đốc TTXTDL - Trưởng ban Giám khảo
2. NSNA Phạm Văn Tý - P.Chủ tịch Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam - Phó ban
3. NSNA Hồ Sỹ Minh - Tổng Biên tập Tạp chí Nhiếp Ảnh và Đời Sống - Thành viên
4. NSNA Trương Vững - Thành viên
5. Ông Bùi Xuân Hoàng - PTP Xúc tiến quảng bá - Thành viên

BAN GIÁM KHẢO

1. Ông Đặng Đông Hà - P.Giám Đốc Sở Du lịch - Trưởng ban Giám khảo
2. NSNA Vũ Quốc Khánh - Chủ tịch Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam - Phó ban
3. NSNA Hồ Sỹ Minh - Tổng Biên tập Tạp chí Nhiếp Ảnh và Đời Sống - Thành viên
4. NSNA Trương Vững - Thành viên
5. Ông Bùi Xuân Hoàng - PTP Xúc tiến quảng bá - Thành viên

Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

Hỗ trợ gửi ảnh: Mai Vinh : 0263.3700292
Giải đáp thông tin Bùi Xuân Hoàng : 0905 704 113

THỂ LỆ

Thể lệ